Αποκατάσταση – ανάδειξη της «Υπόστυλης Κλίμακας»

Η «Μινωική Οδογέφυρα» θα συνέχιζε βορειότερα με μια μικρή καμπή προς Δ., προκειμένου να διασχίσει το ρέμα της Βλυχιάς. Από την κατάληξή της -ίχνη της θεμελίωσής της βρέθηκαν από τον Evans στην παλαιά κοίτη του ρέματος- ξεκινούσε ένα τριμερές σύστημα δρόμων που οδηγούσαν είτε στο ανάκτορο -στη «Νοτιοδυτική είσοδο» και στο ΝΑ. τμήμα της «Δυτικής αυλής» διαμέσου της ανατολικής οδού-«Υπόστυλης Κλίμακας» και της κεντρικής οδού αντίστοιχα- είτε στο επίνειο της Κνωσού στον σημερινό Πόρο-Κατσαμπά -μέσω της δυτικότερης οδού.

Τα ογκώδη θεμέλια που βρέθηκαν στην πλαγιά Ν. του ανακτόρου ανήκουν στο νοτιότερο τμήμα της «Υπόστυλης Κλίμακας», μιας μεγαλοπρεπούς κατασκευής με σκαλοπάτια και κιονοστοιχία που κατέληγε στη «Νοτιοδυτική Είσοδο» του ανακτόρου.

Πρόκειται για δύο τοίχους που αναπτύσσονται -σε απόσταση περ. 5μ. ο ένας από τον άλλο- παράλληλα προς Β. Ο ανατολικός τοίχος είναι συμπαγής (σωζόμενες διαστάσεις: μήκος περ. 12,5μ., πλάτος 2μ., ύψος 0,60μ.-2,10μ.), ενώ ο δυτικός αποτελείται από σειρά πεσσών τοποθετημένων σε απόσταση περίπου 2,5μ. ο ένας από τον άλλο. Τα μεσοδιαστήματά τους κλείνουν με αργολιθοδομή (σωζόμενες διαστάσεις: μήκος 15μ., πλάτος 2μ., μεγ. ύψος 2,10μ.). Οι οκτώ διατηρημένοι πεσσοί σχηματίζονται από 6 έως 8 επάλληλους, πλατιούς και επίπεδους όγκους ασβεστόλιθου που συνδέονται με πηλοκονίαμα και οι οποίοι είχαν πιθανότατα χρησιμοποιηθεί ως βάσεις κιόνων.

Από εδώ, η «Κλίμακα» φαίνεται ότι συνέχιζε με μια στροφή προς Α., ελάχιστα κατάλοιπά της, όμως, εντοπίστηκαν βορειότερα στην αρχή του λόφου. Τμήματα των πλακόστρωτων βαθμίδων της, που πλαισιώνονταν στα Α. από λίθινο κτιστό αγωγό, αποκαλύφθηκαν στην πλαγιά, ακριβώς δυτικά της «Νότιας Οικίας».

Η ΠΜ ΙΙΙ ή ΜΜ ΙΑ κεραμεική που βρέθηκε σε υποκείμενα του νοτιότερου τμήματος στρώματα, αλλά και τα πρώιμα τεκτονικά σύμβολα που εντοπίστηκαν σε κάποιους από τους δομικούς της λίθους, οδήγησαν τον ανασκαφέα σε μία πρώιμη χρονολόγηση της κατασκευής στις αρχές του 20ου αι. π.Χ. Η «Κλίμακα» καταστράφηκε από σεισμό κατά τη ΜΜ ΙΙΙΒ περίοδο και δεν ανακατασκευάστηκε ποτέ. Στα ερείπιά της θεμελιώθηκε λίγο αργότερα η «Νότια Οικία».

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ έγιναν εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης των τοιχοδομιών (αφαίρεση της τσιμεντοκονίας παλαιότερων επεμβάσεων, αρμολόγηση με νέο, συμβατό με τα αρχαία υλικά, κονίαμα, καθαρισμός και συγκόλληση των λίθων, εφαρμογή ενεμάτων και σφράγιση ρηγματώσεων), αλλά και διαμόρφωσης του ευρύτερου χώρου.

Designed by HORIZON ™ • 2015  |  56 queries in 0,540 secs