Επέκταση της πορείας επισκεπτών από τη «Νότια Οικία» έως τον «Μινωικό Ξενώνα» («Καραβάν – Σεράι»)

Στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ έγιναν εργασίες στατικής ενίσχυσης και διαμόρφωσης νέας πορείας επισκεπτών στην περιοχή της «Νότιας Οικίας».

Η ιδιαίτερη τοπογραφία της ζώνης αυτής του ανακτόρου δημιουργούσε πάντα προβλήματα, τόσο στην πρόσβαση στον χώρο, όσο και στη στατικότητα του κτηρίου της «Νότιας Οικίας». Σε συνέχεια της γεωφυσικής μελέτης που εκπονήθηκε από το ΤΕΙ Κρήτης, με την οποία διαπιστώθηκε η παρουσία νερού κάτω από τα αβαθή θεμέλιά της, έγινε έρευνα για την απορροή των ομβρίων της περιοχής, ενώ το επόμενο έτος εκπονήθηκε στατική και αρχιτεκτονική μελέτη.

Στο πλαίσιο των εργασιών και σύμφωνα με τις προαναφερόμενες έρευνες και μελέτες, κατασκευάστηκε νέο σύστημα απορροής ομβρίων, με σκοπό να απαλλαγεί ο χώρος από τη συγκέντρωση των υδάτων κάτω από τα ρηχά θεμέλια της Οικίας που την οδηγούν στον ερπυσμό. Για την ορθή στατική ενίσχυση του μνημείου θεωρήθηκε, επίσης, απαραίτητη η ενίσχυση του δυτικού πρανούς με την κατασκευή αναλημματικού τοίχου από πωρόλιθο. Η ασφαλής πρόσβαση των επισκεπτών εξασφαλίσθηκε με τη διαμόρφωση πορείας με τη βοήθεια προκατασκευασμένων τμημάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα στο χρώμα του πωρόλιθου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών στερέωσης της «Νότιας Οικίας» διενεργήθηκαν διερευνητικές τομές στις θέσεις, στην έκταση και στο βάθος που απαιτούνταν για την υλοποίηση των εν λόγω εργασιών.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ έγινε επέκταση της υφιστάμενης πορείας επισκεπτών από τη «Νότια Οικία» έως τον «Μινωικό Ξενώνα». Ενοποιήθηκαν, έτσι, ο «Μινωικός Ξενώνας» («Καραβάν-Σεράι»), βορειότερά του η «Μινωική Οδογέφυρα», που ένωνε τις δυο όχθες του ρέματος της Βλυχιάς και η «Υπόστυλη Κλίμακα», μεγαλοπρεπής κατασκευή με κλίμακες και κιονοστοιχία που οδηγούσε στη ΝΔ. είσοδο του ανακτόρου, από τις πλέον εντυπωσιακές κατασκευές του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού.

Κεντρική ιδέα της πορείας είναι η δημιουργία μιας νέας διαδρομής για περιορισμένο αριθμό επισκεπτών, η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά της υπάρχουσας. Με αυτόν τον τρόπο ο επισκέπτης μέσα από μια διαδρομή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, βλέπει τα σημαντικά αυτά μνημεία, ακολουθώντας μάλιστα τη μινωική οδό εισόδου στο ανάκτορο.

Κατά μήκος της διαδρομής υπάρχουν σε επιλεγμένα σημεία στάσεις και ενημερωτικές πινακίδες για την καλύτερη θέαση και κατανόηση των μνημείων, καθώς και φυλάκια, που επιτρέπουν την ασφαλή κίνηση και τον έλεγχο του αριθμού των επισκεπτών. Παράλληλα, κατασκευάστηκε μια νέα, ειδικά διαμορφωμένη διαδρομή που επιτρέπει στα Άτομα με Αναπηρία να προσεγγίσουν και να δουν, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, τα σημαντικά αυτά μνημεία του αρχαιολογικού χώρου. Στο πλάτωμα, στο τέλος της διαδρομής, τοποθετήθηκε σχετική ενημερωτική πινακίδα με κείμενο και σε γραφή Braille, σε ελληνικά και αγγλικά, ενώ ανάλογη ενημερωτική πινακίδα, που αφορά στο ανάκτορο και στις εργασίες συντήρησης-αποκατάστασής του, τοποθετήθηκε στους χώρους υποδοχής του αρχαιολογικού χώρου.

Designed by HORIZON ™ • 2015  |  56 queries in 1,257 secs