Συντήρηση, αποκατάσταση του «Μινωικού Ξενώνα» ή «Καραβάν- Σεράι»

Το «Καραβάν Σεράι» κατασκευάστηκε κατά τη ΜΜ ΙΙΙ/ΥΜ ΙΑ περίοδο και είναι ένα από τα δορυφορικά μνημεία του ανακτόρου. Πρόκειται για συγκρότημα οικοδομημάτων με χώρους διαμονής και λουτρικές εγκαταστάσεις, που ήταν σε χρήση τουλάχιστον ως την Υπομινωική περίοδο.

Ο χώρος που αναστηλώθηκε από τον αρχιτέκτονα Piet de Jong, συνεργάτη του A. Evans, ήταν το κυρίως δωμάτιο του συγκροτήματος, στο οποίο η πρόσβαση γινόταν με τέσσερις βαθμίδες. Εκεί βρέθηκε η γνωστή «Τοιχογραφία με τις Πέρδικες», αντίγραφο της οποίας έχει τοποθετηθεί in situ. Ο παρακείμενος χώρος προοριζόταν πιθανότατα για λουτρό.

Ανατολικότερα αποκαλύφθηκαν βοηθητικά δωμάτια, ορισμένα από τα οποία ήταν αποθηκευτικά, όπως δείχνει η εύρεση πίθων και καρπών σε κάποια από αυτά. Δυτικά του συγκροτήματος βρίσκεται το, επίσης αναστηλωμένο, «Δωμάτιο της Πηγής» με θρανίο για προσφορές και κόγχη για λύχνο. Η τοιχοποιία του είναι κατασκευασμένη από μεγάλους δόμους ασβεστόλιθου και εσωτερικά είναι επενδυμένη από πλάκες γυψόλιθου.

Στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ για την ανάδειξη του «Μινωικού Ξενώνα» κρίθηκε απαραίτητο να γίνουν εργασίες συντήρησης, στερέωσης και στατικής ενίσχυσης των αναστηλωμένων δωματίων.

Τα αίτια φθοράς και στατικής ανεπάρκειάς τους ήταν σύνθετα και αλληλένδετα (αστοχία των στοιχείων θεμελίωσης και του εδάφους θεμελίωσης, οξείδωση του σιδηρού οπλισμού αναστήλωσης Έβανς, υπέρβαση του ορίου αντοχής σε θλίψη). Ενδεικτική άλλωστε ήταν η μεγάλη ρωγμή στον ανατολικό τοίχο του ανατολικού αναστηλωμένου δωματίου, η οποία και αποκαταστάθηκε.

Αντιμετωπίστηκαν, επίσης, οι φθορές που εντοπίζονταν στα δοκάρια της βόρειας και νότιας όψης του ίδιου χώρου λόγω της προχωρημένης οξείδωσης του οπλισμού, με την ανακατασκευή τους.

Στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ, αλλά και του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠ.ΑΝ. του ΕΣΠΑ έγινε επίσης συντήρηση των τοιχοδομιών και των λίθων του συγκροτήματος. Στο ανατολικό από τα αναστηλωμένα δωμάτιο του «Καραβάν Σεράι» έγινε στερέωση των μινωικών ασβεστοκονιαμάτων και αισθητική αποκατάσταση του αντιγράφου της τοιχογραφίας των πεσσών και του αντιγράφου της τοιχογραφίας με τις πέρδικες.

Έγινε ακόμη η στερέωση – αποκατάσταση της «Μινωικής Κρήνης», η οποία παρουσίαζε στατικό πρόβλημα εξαιτίας της εισροής των ομβρίων και του ριζικού συστήματος. Ειδικότερα, έγινε εξυγίανση της στέψης των τοίχων και αντικατάσταση της πλάκας από σκυρόδεμα, καθώς και κατασκευή συστήματος αποστράγγισης. Οι εργασίες στο κτήριο ολοκληρώθηκαν με τη συντήρηση των γυψολιθικών πλακών της επένδυσης των τοίχων.

Designed by HORIZON ™ • 2015  |  78 queries in 0,449 secs