Έρευνα – Τεκμηρίωση – Πληροφόρηση

Για τις ανάγκες υλοποίησης όλων των εργασιών εκπονήθηκαν από το επιστημονικό προσωπικό των έργων αρχιτεκτονικές, στατικές, αρχαιολογικές μελέτες και μελέτες συντήρησης. Παράλληλα, ανατέθηκαν σε ειδικούς εξωτερικούς μελετητές μελέτες και έρευνες, όπως η εκτέλεση γεωφυσικής-γεωλογικής έρευνας στον χώρο της «Νότιας Οικίας» στο Εργαστήριο Γεωφυσικής και Σεισμολογίας του Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Κρήτης (2006, υπεύθυνοι καθηγητές Φ. Βαλλιανάτος, Π. Σουπιός, με τη συμμετοχή της τελειόφοιτης του τμήματος Αντ. Μίνου) και η αναγνώριση βιολογικών αποικίσεων (φωτοσυνθετικών και μη οργανισμών) σε λίθους του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού (2015) στην MSc Βιολόγο Ε.Ταρναρά.

Κάθε επέμβαση συντήρησης-αποκατάστασης που γινόταν στο πλαίσιο των έργων τεκμηριωνόταν φωτογραφικά και σχεδιαστικά, ενώ αποτυπώνονταν λεπτομερειακά όσα έρχονταν στο φως κατά τις ανασκαφικές εργασίες (κατόψεις, τομές, στρωματογραφία). Δημιουργήθηκε έτσι ένα πλήρες φωτογραφικό και σχεδιαστικό αρχείο τόσο των εργασιών όσο και του ανακτόρου και του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού.

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης όλων των εργασιών συντήρησης και ανάδειξης του ανακτόρου και του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού έγινε στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ η εγκατάσταση λογισμικού βάσης δεδομένων. Στόχος ήταν να εξασφαλιστεί η άμεση και δυναμική αξιοποίηση του πλήθους των πληροφοριών που συγκεντρώνονταν διαρκώς κατά την τεκμηρίωση των εργασιών που πραγματοποιούνταν, αλλά και του πλούσιου αρχειακού υλικού που αφορούσε στις προηγούμενες εργασίες αποκατάστασης του ανακτόρου.

Για την ενημέρωση και πληροφόρηση των επισκεπτών κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ 31 δίγλωσσες πινακίδες σε επιλεγμένες θέσεις – στάσεις ολόκληρου του ανακτόρου,

ενώ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ τοποθετήθηκαν ακόμη 5 ενημερωτικές δίγλωσσες πινακίδες σε επιλεγμένα σημεία κατά μήκος της νέας πορείας επισκεπτών από τη «Νότια Οικία» έως τον «Μινωικό Ξενώνα».

Κάθε μία από τις τελευταίες φέρει QR code, το οποίο σαρώνεται από smartphones και tablets και δίνει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να πλοηγηθεί σε περισσότερες πληροφορίες, φωτογραφίες, βίντεο κλπ. Κατασκευάστηκαν, επίσης, 2 ενημερωτικές πινακίδες με κείμενο σε γραφή Braille, σε ελληνικά και αγγλικά. Η πρώτη, που αφορά στο ανάκτορο και στις εργασίες συντήρησης-αποκατάστασής του, τοποθετήθηκε στους χώρους υποδοχής του αρχαιολογικού χώρου και η δεύτερη στην ειδικά διαμορφωμένη διαδρομή που επιτρέπει στα Άτομα με Αναπηρία να προσεγγίσουν σημαντικά μνημεία του αρχαιολογικού χώρου, όπως η «Υπόστυλη Κλίμακα».

Για την προβολή του συνόλου των εργασιών τόσο στην επιστημονική κοινότητα όσο και στο ευρύ κοινό, το 2008 εκδόθηκε βιβλίο που συνοδευόταν από CD-ROM με τίτλο «Κνωσός 2000-2008. Συντήρηση, στερέωση και ανάδειξη του ανακτόρου και του αρχαιολογικού χώρου».

Το 2015 δημιουργήθηκε βίντεο σε ψηφιακή μορφή (DVD) με τις εργασίες που εκτελέσθηκαν από την Επιστημονική Επιτροπή Κνωσού με τίτλο «Το έργο της Επιστημονικής Επιτροπής Κνωσού στο ανάκτορο και τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού».

Την ίδια χρονιά, τέλος, εκδόθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο σε γραφή Braille, σε ελληνικά και αγγλικά, με πληροφορίες για το ανάκτορο και τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασής του.

Designed by HORIZON ™ • 2015  |  56 queries in 1,260 secs