ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΝΩΣΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24
Ταχ. Κωδικός: 712 02 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810288484 • 2810244271
Fax: 2810288484 • 2810244271
Τηλ. Αρχαιολογικού χώρου Κνωσού: 2810231940
Ηλεκτρ. Δ/νση: efahra@culture.grknossos2011@gmail.com

Designed by HORIZON ™ • 2015  |  46 queries in 1,252 secs